Boş Çelik Zırh

Çelik Zırh Kablo

PT 100 Termokupl Kablosu (3 Damarlı)

K Tipi Termokupl Kablosu

PT 100 Termokupl Kablosu (2 Damarlı)

J Tipi Termokupl Kablosu

Termokupl Kablo

Termokupl Kablo Genel Özellikleri


Termokupl kablo, 1821 yılında "Seebeck" tarafından icat edilmiştir. İki farklı iletken telin birlikte uç kısmında kaynatılmasının kaynatılması ile oluşan basit, sağlam ve düşük maliyetli özel kablolardır. Termokupl kabloları seçili yapan bir diğer özellik ise kısa tepki süresi ve tekrarlanabilir doğruluk dereceleridir.

Bu kablolar Termokupl kompanzasyon kabloları olarak anılır. Bir Termokupl, iki farklı iletken telin birlikte kaynatılması ile oluşmaktadır. Kaynatılan nokta, sıcak nokta, açık kalan diğer iki uç ise soğuk nokta veya referans noktası olarak isimlendirilmektedir. Bu iki nokta arasındaki sıcaklık farkına termo elektrik voltaj yada Seebeck voltajı da denilmektedir. Sıcaklık bilgisi Termokupl dan cihaza kompanzasyon kabloları vasıtası ile daha ekonomik olarak sağlanmış olmaktadır. Termokupl kabloları aynı cins termokuplların MV- Sıcaklık özelliklerine 200°C kadar aynen iletmektedir. Termokupl un soğuk ve sıcak nokta arasındaki sıcaklık dağılımı nasıl olursa olsun üretilen gerilim, soğuk ile sıcak nokta arasındaki sıcaklık farkına orantılıdır. Termokupl kablolardaki soğuk noktanın sıcaklığı önemli niteliktedir. Sıcak noktanın ısısı aynı kalmak kaydı ile soğuk nokta sıcaklığı değiştiği taktirde farklı sıcaklıklar meydana gelecektir. Böylelikle Termokupl MV tablolarındaki değerlerde standardizasyon söz konusu olduğu için ölçülen sıcaklık karşılığı MV değerleri soğuk noktanın sıfır santigrat derecede korunması elde edilmiştir. Bu iki nokta arasındaki sıcaklık farkı Termokupl üzerinde gerilim yaratmaktadır. Kompanzasyon kabloları aynı cins termokuplların MV sıcaklık özelliklerine 200°C kadar aynen sağlamaktadır. Termokupl kablolarının dolaşacağı ortam sıcaklığı 200°C ile sınırlı kalmaktadır. Komptandasyon kablosu ile Termokupl eleman telinin bağlandığı klimentl kutusu veya Termokupl kafası 200°C´nin üstüne çıkmamaktadır.

Termokupl kabloları iki farklı metal veya alaşım tel olduğu için endüstri sanayisinde çıplak olarak kullanılmamaktadır. Mekanik darbeler fiziksel özellik ve kimyasal özellikleri göz önüne alınarak özel koruyucu kılıflar içerisinde kullanılması zorunludur. Termokupl kablonun elemanterleri farklı iki kutuplarda olduğu için seramik izolatörler ile izole edilmektedir. Örneğin bir Termokupl kablonun sıcaklık ölçüm Aralığı 0 °C ile 1300 °C, çıkış gerilimi ise 0 MV ile 53 MV arasındadır. Derece başına düşecek alan MV değeri ise 53 MV/1300 MV=0,0407 MV/°C işlemi ile hesaplanmaktadır şimdide 80 °C okunacak gerilim değeri için bulunan sonucu 80 ile çarpılmaktadır. 80*0,0407=3,26 MV elde edilmektedir.

Termokupl kablo, iki farklı tipteki iletken çiftinin kapalı bir devre meydana getirecek şekilde uç uça eklenerek ve buna bağlı olarak termokupl etki meydana getirilmesi sonucu sıcaklık ölçümü için kullanılır.

J Tipi ve K Tipi Termokupl Kabloları

 

İzolasyon : Cam elyaf + cam Elyaf + Metal Kılıf
Tip İletken Yapısı Çalışma Sıcaklığı
J-Fe I Cr-Ni 2X0,22 -20 °C / +350 °C
K-NicR-Ni 2X0,22 -20 °C / +350 °C


PT100 Termokupl Kabloları


İzolasyon : Cam elyaf + cam Elyaf + Metal Kılıf
Tip İletken Yapısı Çalışma Sıcaklığı
PT 100 2X0,22 -20 °C / +350 °C
PT 100 3X0,22 -20 °C / +350 °C